Договір оферти

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Даний Договір є публічним договором оферти (надалі – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем - ТОВ «Паливно-енергетичний союз», що діє на підставі запису в ЄДРЮО таФОП № 1266 102 0000 002693 від 23.11.2004р.,, з однієї Сторони, та Замовником - фізична особа – споживач послуг, з іншої сторони, з моменту погодження останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору, який розміщується на сайті http://www.chayka-1.com.ua/.

1.2. Відповідно до п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття споживачем умов бронювання, викладених на сайті та їх замовлення шляхом натискання на кнопку «Забронювати» чи їх оплати є згодою та укладанням Договору публічної оферти на послуги бронювання.

1.3. Додатково Замовник повинен ознайомитися з умовами тимчасового проживання на об'єкті(ах), на які він здійснює бронювання, встановлені приймаючою стороною. Вищевказані умови тимчасового проживання (далі - Правила) відображені в Публічному договорі-оферти на послуги тимчасового проживання, які також розміщується на сайті.

1.4. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику оплачені ним Послуги по бронюванню (надалі – Послуги), з подальшою метою тимчасового проживання Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти дані Послуги і дотримуватися Правил, встановлених Виконавцем.

1.5. Місцезнаходження (адреса) курортного комплексу де надаються у подальшому послуги тимчасового проживання та додаткові послуги є: вулиця Набережна, будинок 58, с. Генічеська гірка, Генічеський р-н, Херсонська обл, Україна.

1.6. Вартість послуг бронювання визначається в розмірі вартості тимчасового проживання і зазначена згідно прейскуранта цін на тимчасове проживання приймаючою стороною, яка у подальшому надає послуги тимчасового проживання Замовнику. З прейскурантом цін Замовник має можливість ознайомитись на сайті ://www.chayka-1.com.ua, по телефону, чи у рахунку-фактури (на вибір Замовника).

1.7. Послуги бронювання надаються Замовнику виключно та на умовах 100% передоплати двох діб проживання Виконавцю за його послуги бронювання.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Отримати послуги бронювання в обсязі та на умовах відповідно до цього Договору.

2.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця, про його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

2.1.3. Звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення наданих Послуг, які Виконавець має право розглядати та приймати на свій розсуд.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг бронювання надати Виконавцю копію паспорту, чи інший документ, який підтверджує його особу та повноліття, його електронну адресу та контактні дані (номер телефону) для зв'язку.

2.2.2. Не допускати користування Послугами Виконавця сторонніх осіб, не передавати копії квитанцій про оплату послуг, копію повідомлень про бронювання та копії документів стороннім особам.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

2.3.2. Використовувати адресу електронної пошти та номер мобільного телефону (месенджери), надані Замовником Виконавцю для відправлення листів Замовнику, пропозицій, підтверджень бронювання та іншої додаткової інформації, яка має відношення до Послуг згідно даного Договору.

2.3.3. Відмовити в наданні Послуг бронювання у разі порушення Замовником умов даного Договору.

2.4. Виконавець зобов'язується:

2.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору з урахуванням положень законодавства України.

2.4.2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації щодо надання Послуг, з 08:00 до 20:00 за місцевим часом.

2.4.3. Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Замовником.

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

3.1. Мінімальний термін бронювання з метою тимчасового проживання – одна доба, якщо інше не узгоджено додатково з Виконавцем.

3.2. Час заїзду – з 14:00 години, час виїзду до 12:00 години наступного дня за місцевим часом. Цей час застосовується незалежно від часу прибуття чи вибуття Замовника, якщо інше не обумовлено і не підтверджено в конкретному випадку Виконавцем.

3.3. Для бронювання номера в курортному комплексі необхідно відправити заявку на електронну пошту або забронювати номер по телефону. Необхідна умова для гарантованого бронювання — оплата вартості проживання за дві доби готівкою або за безготівковим розрахунком, згідно виставленого рахунку, який потрібно оплатити протягом 5 банківських днів.

3.4. Інформація, необхідна для бронювання

· прізвище, ім'я, по батькові гостя (-ів);
· дата і час заїзду і виїзду;
· категорія і кількість номерів;
· контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)
· спосіб оплати
· спеціальні побажання

3.5. статус заявки
-Заявка вважається підтвердженою після отримання гостем підтвердження про бронювання з зазначенням № броні.
-Заявка вважається непідтвердженою, якщо Замовник не отримали письмового або усного підтвердження від Адміністратора курортного комплексу.

Гарантоване бронювання — заявка отримує такий статус, якщо послуги заздалегідь оплачені. При цьому бронюванні курортний комплекс гарантує надання номера на період всього замовленого строку.

Негарантоване бронювання — заявка отримує такий статус, якщо послуги бронювання оплачені не в повному розмірі або несвоєчасно. Негарантоване бронювання, при необхідності, може бути скасовано курортним комплексом (з попереднім повідомленням клієнта) або клієнту може бути запропонований номер іншої категорії.

3.6. Умови оплати
Оплату за проживання необхідно здійснити протягом 5 банківських днів з моменту виставлення рахунку курортним комплексом.
Якщо клієнт порушує терміни оплати, бронювання отримує статус негарантоване.

3.7. Умови ануляції бронювання гостем

3.7.1. Гарантоване бронювання може бути анульоване Гостем тільки в письмовій формі за допомогою електронної пошти.

3.7.2. Незалежно від схеми розрахунку Гість має право анулювати свою заявку на бронювання не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати заїзду. У разі скасування бронювання менше, ніж за 14 календарних днів до дати заїзду застосовуються штрафні санкції в розмірі вартості заброньованого номера за дві доби.

3.8. Правила проживання та умови:

В усіх номерах та інших приміщеннях курортного комплексу (окрім спеціально відведених для цього місць), суворо забороняється палити.

Курортний комплекс залишає за собою право накласти на гостя штраф за порушення норм протипожежної безпеки, паління в недозволених місцях, тощо. При повторному випадку порушення правил, норм або розпорядку встановлених в курортному комплексі, курортний комплекс має право виселити відвідувач/гостя.

3.9.1. З метою забезпечення порядку та безпеки в курортному комплексі, гостям забороняється порушувати загальновизнані норми поведінки, в т.ч. перебувати на території курортному комплексі під дією наркотичних засобів, в стані алкогольного сп'яніння проявляти агресію або дії, які загрожують безпеці здоров'я або майну інших осіб та/або курортного комплексу.

3.9.2. У випадку завдання гостями матеріальних збитків, пов'язаних із втратою або пошкодженням майна курортного комплексу, відшкодування завданих збитків здійснюється ними у повному обсязі.

3.9.3. Перебування будь-яких тварин в курортному комплексі забороняється.

3.9.4. У курортному комплексі суворо забороняється відвідувачам/гостям заносити, демонструвати та використовувати вогнепальну, травматичну, холодну зброю (навіть при наявності на неї відповідних дозволів) та вибухозаймистих речовин.

3.9.5. Гості самостійно несуть відповідальність за збереження особистих речей, коштів і ювелірних прикрас.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

4.2. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

4.3. Обмеження відповідальності Виконавця:

4.3.1. Приймаючи умови цього Договору, Замовник не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Замовнику сплачені останнім кошти.

4.3.2. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред'явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості відповідних Послуг, оплачених Замовником без додаткових штрафів чи відсотків.

5. КОНФIДЕНЦIЙНIСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНI ДАНI

5.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Сторони дають одна одній згоду на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, безстрокове зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знищення, знеособлення персональних даних з первинних джерел (у т.ч. паспортні дані, відомості з документів (про освіту, сімейний стан, склад сім'ї, місце проживання, досвід роботи тощо, відомостей, які надаються про Замовника і його близьких тощо) з метою належного виконання вимог чинного законодавства України, захисту інтересів і прав сторін, забезпечення цивільно–правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та звітності і т.п. Підтвердженням надання згоди на використання персональних даних є момент згоди Замовника.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття Виконавцем згоди від Замовника та до моменту закінчення надання Виконавцем послуги відповідно до цього Договору.

7. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв'язку з виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів.

7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред'явлення обґрунтованих та підтверджених документально претензій, які обов'язково повинні бути розглянуті Виконавцем, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

7.3. В разі недосягнення згоди між Замовником та Виконавцем, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

8.2. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Замовники вважаються повідомленими

про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «Паливно-енергетичний союз»

ЄДРЮО та ФОП № 1266 102 0000 002693 від 23.11.2004р.
P/рахунок в гривні: № UA903524790000026007060016159 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Херсон
МФО 352479 ЄДРПОУ 33280929